Menü Kapat

Misyon Vizyon ve Değerler

Tohumculuk alanında seçilmiş bitki türlerinde verim ve kaliteyi esas alarak yeni teknolojilerin kullanılarak üretim yapmak, çalışmalarımızla Türkiye Tarım Kredi Koopereratiflerinin ortakları ile diğer çiftçilerimizin kaliteli tohumluk ihtiyacını karşılamak, Ülkemiz tarımına ve gıda güvenliğine katkıda bulunmak.
Tarım sektörünün önemli girdilerinden olan ve üretimlerde kalite ve verim artışını sağlayan Tohumculukta gücünü araştırmalardan alan, rekabetçi, kalite ve sürdürülebilir üretimle tohum sektörünün liderleri arasında yer almak.

Yetişmiş insan Kaynakları ile AR-GE ve tohumculukla ilgili alt yapısını dünya standartlarına çıkarmak, ıslah edilmiş yeni çeşitlerle dünya ile rekabet edebilir seviyeye çıkarıp, çiftçimize kaliteli üstün verimli ve zararlı organizmalara dayanıklı çeşitler sunarak çifçimizle birlikte kazanmaktır.