Menü Kapat

Patates Tohumculuğu

Agria ve Marfona çesitlerini Ülkemize kazandıran Şirketimiz, sertifikalı patates tohumluğu üretiminde, şatısında ithalatında öncü olmuştur.

Ülkemizde sertifikalı patates tohumluk kullanımına önemli katkılarda bulunmuştur. Tohumluk üretimlerinde kaliteden hiçbir zaman ödün vermemistir.

Sirketimiz Avrupa’nın önde gelen patates islahçi kuruluşu olan Alman SAKA-RAGIS/SOLANA AGRAR PRODUKTE GmhH’ nin bir çesidi olan NATASCHA’nin Türkiye temsilcisidir.

• NATASCHA

Yumru şekliYuvarlak-Oval, düzgün, uniform yumrular
Göz derinliğiYüzeysel
Kabuk rengiSarı
Et rengiKoyu sarı
Olgunlaşma zamanıErkenci – Turfanda
Kullanım şekliYemeklik
Yumru verimiTescil denemeleri Hatay, İzmir ve Adana illerinde kurulmuştur. Bu denemelerdeki en yüksek verim 5.990 kg/da, ortalama verim ise 5.086 kg/da gerçekleşmiştir.

• AGRIA

Yumru şekliUzun Oval
Göz derinliğiYüzlek
Kabuk rengiSarı
Et rengiSarı
Olgunlaşma zamanıOrta Geç
Kullanım şekliYemeklik ve Sanayilik
Yumru verimiYüksek

• MARABEL

Yumru şekliOval
Göz derinliğiYüzlek
Kabuk rengiSarı
Et rengiSarı
Olgunlaşma zamanıErkenci
Kullanım şekliYemeklik
Yumru verimiÇok Yüksek

• MARFONA

Yumru şekliYuvarlak Oval
Göz derinliğiYüzlek
Kabuk rengiSarı
Et rengiAçık Sarı
Olgunlaşma zamanıOrta Erkenci ve Orta Geççi
Kullanım şekliYemeklik
Yumru verimiYüksek

• GRANOLA

Yumru şekliUzun Oval
Göz derinliğiYüzlek
Kabuk rengiSarı
Et rengiSarı
Olgunlaşma zamanıOrta Erkenci ve Orta Geççi
Kullanım şekliYemeklik
Yumru verimiÇok Yüksek

PATATES TARIMI

GİRİŞ
Patates ihtiva ettiği karbonhidrat nedeniyle enerji depolayabilen, yüksek verimli olması nedeni ile önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca; nişasta, alkol, parlak kâğıt ve organik asitlerin üretiminde de patates kullanılmaktadır. Patates yumrularının % 80’i su olup % 20’si kuru maddedir. % 20 kuru maddenin % 16’sı karbonhidrat, % 2’si protein, % 1’i yağ ve % 1’i de küldür. Patatesin sindirimi kolay olup, önemli miktarda C vitamini içermektedir. İnsan beslenmesindeki önemi ve verimliliği nedeniyle patates Dünya’da ve Türkiye’ de önemli bir kültür bitkisidir.

TOHUMLUK
Patates bitkisinin verimini belirleyen ana etkenlerden birisi kullanılan tohumluğun kalitesidir. Tohumluğun kalitesini aşağıdaki etmenler belirler:

 • Çeşit: Yetiştirici nasıl bir ürün elde etmek istediğine önceden karar vermek durumundadır. (Yemeklik üretimi veya Sanayilik üretimi)
 • Tohumluğun Sağlık Durumu: Tohumluk olarak kullanılacak veya satın alınacak materyalin hastalıklardan ari olmasına dikkat edilmelidir. Patatesin en önemli hastalıkları, başta virüsler olmak üzere patates nematodu, patates siğili, kahverengi çürüklük ve halkalı çürüklük hastalıklarıdır.

Tarım Bakanlığı tarafından Zirai Mücadele Teknik Talimatında Patates tarımında bugün itibariyle ülkemizde 24 hastalık ve zararlı ile mücadele yer almaktadır. Bu sayı Kültür bitkilerinde hastalık ve zararlı yönüyle en yüksek sayıdır. Bu durum hem patates tohumluk üretimini hem de patates tarımının hassasiyetini çok önemli kılmaktadır. Virüs hastalıkları patates üretiminde % 40’a varan verim düşüklüğüne neden olabilmektedir.

 • Tohumluğun Fizyolojik Yaşı: Patates tohumluğunda fizyolojik yaş bazı durumlarda tohumluğun sağlığından bile önemli olabilmektedir. Yalnızca tek sapı bulunan sağlıklı bir bitkinin verimi, virüs hastalığı ile bulaşık ancak dört sap oluşturmuş bir bitkinin veriminden daha azdır. Patates tarımında çıkışın süratli olması ve bunu takip eden üst aksam gelişmesi kadar, sap sayısı ve sapların gürbüzlüğü de verimi ve üretilen yumruların iriliğini etkilemektedir. Bitkideki bu özellikler tohumluk yumrunun fizyolojik yaşı ile ilgilidir, en uygun fizyolojik yaş ise dikimden önceki haftalarda tohumluk hazırlığı ve bazı teknik uygulamalarla sağlanmaktadır.

Patates yumrusunun hasat sonrası gelişmesinde dört farklı dönem ayırt edilebilmektedir.

 • Uyku Dönemi (filizlenme yok).
 • Uç filiz hakimiyeti dönemi (tek sürgün devresi) (sadece bir tepe filizi var).
 • Normal filizlenme dönemi (normal sürgün devresi) (çok sayıda filiz var)
 • İnce filiz dönemi (yaşlı yumru devresi) (ince,zayıf ve genellikle dallanmış filizler var).
 • Tohumluğun Yumru Boyu: Patates tohumluklarında ideal yumru 35-60 mm çapında, 50 -70 gr ağırlığındaki yumrulardır. Yumrular küçükse sap sayısı az, yumrular büyükse sap sayısı fazladır.

TOHUMLUĞUN DİKİME HAZIRLANMASI
Kullanılacak tohumlukların sertifikalı tohumluk olmasına ve tohumluk ambalajlarında mutlaka etiket bulunmasına dikkat edilmelidir. Dikimi yapılacak patates tohumluğu kesinlikle kesilerek dikilmemelidir.
Ön filizlendirme: çıkışın hızlandırılması ve sağlıksız yumruların ortaya çıkarılması amacı ile yapılan bir yöntemdir. Yetişme mevsimi kısa olan bölgelerde iyi netice verir. Dikimden 2 hafta evvel yumrular direk ışık almayan aydınlık bir yerde kasa veya çuvalda bekletilerek kalın filizler elde edilir. Süre çok uzatılmamalıdır.
İKLİM İSTEKLERİ
Patates ılıman ve ılıman ve serin iklim bitkisidir Yumruların gelişme devresinde, düşük  veya yüksek sıcaklık zararlı olur. 0 ºC’nin altındaki sıcaklıklar patateste öldürücül etki yapar. Yüksek sıcaklıklar patatesin solunumunu artırır ve yumru teşekkülünü olumsuz yönde etkiler. Yumruların çimlenmesi için asgari toprak sıcaklığı (+) 8 ºC olmalıdır. Yetişme mevsimi boyunca 15-18 derecelik bir sıcaklık ortalamasına ihtiyaç duyar. Bitkilerde yumru bağlama ve yumru gelişimi için optimum sıcaklığın 18 ºC’dir.
TOPRAK İSTEKLERİ:
Patates bitkisinin kök sistemi zayıf olduğundan derin profilli, havadar, kabarmış, hafif yapılı kumlu-tınlı süzek ve gevşek yapılı topraklarda iyi bir gelişim gösterir. Patates PH’sı 6 – 6,5 olan topraklarda yetiştirilmelidir.Ağır yapılı topraklarda stolon gelişimi zor olduğundan verimi düşürür. Patates yumrularında şekil bozukluklarına neden olur. Ağır bünyeli suyu fazla tutan topraklar da patates bitkisinde kök çürüklerine neden olur. Patates tuzluluğa çok hassas olan bir bitki olduğundan tuzlu topraklarda yetişmez.
TOPRAK HAZIRLIĞI:
Amaç: Hızlı bir gelişme sağlamak için, tohumluk yumruların oldukça nemli, hafif ve gevşek toprağa dikilmeleri gerekmektedir. Tohum yatağı çok aşırı gevşek yada çok kesekli olmamalı ve nemini kolayca yitirmemelidir.
Yöntem: Toprak yapısı tava geldiğinde, sonbaharda pullukla derin sürüm (15-20 cm.) yapılır, ilkbaharda dikimden 1 ay önce pullukla derin sürüm yapılarak, dikimden 10 gün önce kazayağıyla, tırmık ve tapan çekilerek toprak dikime hazırlanır.
Dikim: Dikim zamanı bölgeler itibariyle değişiklik gösterir. Dikim zamanında dikkat edilecek en önemli unsur toprak sıcaklığı ve toprağın tavıdır. Toprağın tavlı ve 10 – 12 ºC sıcaklıkta olması optimum dikim zamanıdır. Orta  Anadolu için en uygun dikim zamanı don tehlikesinin atlatıldığı bir zaman olan Mayıs ayının ortalarıdır.
Tohum dikim derinliği 8 – 10 cm, sıra arası mesafe  70 cm, sıra üzeri mesafe 25 – 35 cm arası olmalıdır. Dekara ortalama 4.500 bitki olacak şekilde dikim işlemi yapılmalıdır.Tohum miktarı yumru büyüklüğüne de bağlı olmakla birlikte 300 – 350 kg/da arasında olmalıdır.
GÜBRELEME: Gübrelemede en önemli unsur toprak tahlilinin önceden yapılmasıdır. Patateste verilecek gübre miktarı toprak yapısına, iklim şartlarına, ekim sıklığına, tohumluk veya yemeklik yetiştiriciliğine göre değişir.


Kullanılan Ticari Gübre Formları Ve Miktarları
Taban GübresiMiktarı
15 – 15 –  15100 KG
Amonyum Sülfat50 KG
Üst gübresiMiktarı
Boğaz doldurma dönemi20 kg üre veya 40 kg amonyum sülfat
Sulamalarla beraber3 dozda 10’ar kg amonyum nitrat

PATATESTE BAKIM İŞLEMLERİ
Patates yumruları toprakta geliştiği için iyi bir bakım ister. İyi bir tarla hazırlığı ve zamanında dikim patatesin bakım işlemlerini kolaylaştırır.

Bakım işleri sırasıyla;

ÇAPALAMA VE BOĞAZ DOLDURMA
Toprak çıkıştan önce kaymak bağlamış ise tırmıkla kaymak tabakası kırılır. Yabancı otlar görüldükçe 1–2 kez çapalama yada yabancı ot ilaçlarıyla mücadele yapılır. Bitkiler 20 – 25 cm olunca üst gübresi ile beraber boğaz doldurma işlemi yapılmalıdır. Boğaz doldurma sıralar arasındaki toprağın bitkilerin üzerini kapatmayacak, fakat dallarıyla iyice temas edecek şekilde bitkilere doğru çekilmesi suretiyle bir sırt meydana getirilmesidir.

SULAMA
Patates tarımında karık usulü, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılabilir. En uygun sulama şekli yağmurlama sulamadır. Sulama miktarı sıcaklığa, yağışa, toprak yapısına ve çeşit özelliğine göre değişmektedir.
Orta Anadolu şartlarında ağır topraklarda 7–10 sefer hafif yapılı topraklarda 12 – 15 sefer sulama yapılır.
1. sulama boğaz doldurma işleminden sonra yapılmalıdır. Sonraki sulamalara toprak yapısına göre  7 ila 10 gün ara ile devam edilmelidir.


PATATES HASTALIK VE ZARARLILARI
Patates Böceği: İlaçlı mücadele düzenli yapılırsa iyi sonuç alınır. Larva döneminde yaprakları yiyerek bitkiye zarar verir hatta yok eder.
Virüs Hastalıkları: Yaklaşık 25 virüs patateste değişik hastalık belirtileri meydana getirir. Bunlardan en önemlileri X, Y, A ve Yaprak kıvırcık virüsleridir. Patateste verimi en çok düşüren hastalıktır. Yapraklarda ve boğum aralarında küçülme, gelişme geriliği ve setleşme ile erken kurumaya neden olur. İlaçlı mücadelesi yoktur. Hastalık tohumdan veya hastalıklı bitkilerden vektörler aracılığı ile yayılır.
Mikoplazma: Virüse benzer bir hastalıktır. Yayılmasını yaprak pirecikleri sağlar. Tarla sarmaşığından aldığı hastalık etmenini patateslere taşır. Hastalıklı yumruların yumuşak bazen zincir şeklinde olduğu görülür. Bulaşık yumrular ya hiç filizlenmez yada ipliksi filizler meydana getirir. İlaçlı mücadelesi yoktur. Hastalık kaynağı olan yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.
Karabacak: Bakteriyel bir hastalıktır. Bulaşık bitkiler sarı, bodur ve dik görünümlüdür. Daha sonra kök boğazı siyahlaşıp çürür ve bitki kurur. Bulaşma tohumla veya toprakla olur. Sulama suyu ile yayılır. Hastalıklı bitkinin tarladan uzaklaştırılması gerekir. İlaçla mücadelesi yoktur.
Adi Uyuz: Bakteriyel bir kabuk hastalığıdır. Yumrunun pazar değerini düşürür. Fazla asitik topraklarda kurak şartlardan daha fazla etkilenir. Temiz tohumluk kullanmak kireçleme ile toprak asidini düşürmek ve düzenli sulama gibi mücadeleler göz önüne alınmalıdır.
Tozlu Uyuz: Mantari bir hastalıktır. Çıban veya siğil olarak adlandırılır. Çok nemli topraklarda görülür. İlkönce yumruda siğiller oluşur daha sonra koyulaşır ve patlar. Kabukta yıldız şeklinde çukurlar oluşur. Hastalığın görüldüğü tarlalarda en az 5 yıl münavebe uygulanmalı, temiz tohumluk kullanılmalı ve iyi bir toprak drenajı sağlanmalıdır.
Mildiyö: Bütün dünyada yaygın bir fungus hastalığıdır. Nemli havalarda yaprak altlarında önce küf tabakası oluşturur. Yaprak uçlarında kuruma ile başlayıp ileri dönemlerde gövdede kahverengi lekeler oluşur. Yapraklar kuruyup saplar kırılmaya başlar. Sulama suyu ile yumrulara da geçer. Hasta  yumruların yüzeyinde lekeler ve çürümeler görülür. Hastalık görülmeden koruyucu ilaçlama yapılmalıdır.
Rhizoctonia: Çok yaygın görülen bir fungustur. Yumru üzerinde siyah lekeler ve şekil bozuklukları yaparak pazar değerini düşürür. Hastalık etmeni çıkış öncesi sürgünleri körelterek tarlada boşluklara neden olmaktadır. Kökte fermuar şeklinde kahverengi leke oluşturur. Tohumluklarda ön filizlendirme ve soğuk topraklara dikim yapılmaması önerilir. 

ZİRAİ MÜCADELE

 • Yabancı ot mücadelesi: Patateslerde ya çıkış öncesi yada çıkış sonrası olmak üzere yabancı ot mücadelesi yapılır.
 • Çıkış Öncesi Mücadele : Dikimden 10 gün sonra yapılmalıdır.
 • Çıkış Sonrası Mücadele : Bitkiler 10 – 15 cm  boya ulaştığı zaman yapılır.
 • Böcek mücadelesi: İstenirse dikimden önce yumru ilaçlaması şeklinde veya bitkilerin gelişme döneminde patates böceği larvalarının görüldüğünde yapılır.
 • Fungusit mücadelesi: Bitkiler sıra aralarını kapatmaya başladığı dönemde 1. ilaçlama 15 – 20 gün sonrada 2. ilaçlama yapılır. Gerek duyulursa yaprak gübreleriyle beraber bu ilaçlar uygulanabilir.

HASAT
Patateste hasat zamanını üretim amacı (turfanda, yemeklik, tohum) belirler. Bu zaman genellikle bitkinin yaprak ve saplarının kahverengileşip kuruduğu, stolonların ana bitkiden ayrıldığı, yumru kabuğunun sertleşip pişkinleştiği zamandır.
Hasatta dikkat edilmesi gereken unsurlar:

 • Kabuğun soyulmaması
 • Yumruların kesilmemesi
 • Yumruların fazla güneşe maruz kalmaması
 • Don zararından korunması
 • Tarlada geride mümkün oldukça az yumru bırakılması

DEPOLAMA:
Hasat edilen yumrular hemen pazara gönderilmeyecekse bir süre saklanmaları ve depolanmaları gerekmektedir. Depoların ışık almayan, havalandırması iyi, %85 – 90 nem ve +5 ila + 8 ºC de olması gerekir. Depolama dökme veya çuvallı yapılabilir. M² ye en fazla 800 – 1000 kg. patates konmalıdır. İstiflerin altına ızgaralar yerleştirilip yığınlar arasında hava kanalları bırakılmalıdır.

dsfasdfsdfsdfd