Menü Kapat

Şirketimizin 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” Tebliğine istinaden hazırlanan raporlar yayınlanmıştır.

Şirketimizin 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” Tebliğine istinaden hazırlanan;

-30.06.2020 Tarihli Ara Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu – İncelemek için yazının üzerine tıklayınız

-30.06.2020 Tarihli Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar – İncelemek için yazının üzerine tıklayınız

Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı – İndirmek için yazının üzerine tıklayınız

-Özel Durum Açıklama Formu – İndirmek için yazının üzerine tıklayınız