Menü Kapat

TAGEM İle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri – TAREKS A.Ş., Yerli ve Milli Çeşit Geliştirme İş Birliği Protokolü İmzaladı.

TAGEM ve Enstitü Müdürlükleri ile teknik ve idari konularda yapılan görüşmeler neticesinde şekillenen iş birliği imzalanan bu protokolle resmen başlamış oldu. İmzalar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine atılmıştır. Protokol, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin POYRAZ,  Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürü Özkan KAYACAN tarafında imzalanmıştır. İmza töreninde, TAGEM’den Genel Müdür Yardımcıları Doç.Dr. İlhan AYDIN, İhsan EMİRALİOĞLU ile Daire Başkanı Dr. Ayten SALANTUR; Tarım Krediden Genel Müdür Yardımcısı ve TAREKS Yönetim Kurulu Başkanı Muaz SAKA, TAREKS’ten Genel Müdür Burhanettin TOPSAKAL ile Genel Müdür Yardımcısı Kamil YILMAZ katılmışlardır.

            İmza töreninde konuşma yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin POYRAZ ve  Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürü Özkan KAYACAN bu işbirliğinin ülkemize, tarım sektörüne önemli katkıları olacağını söylemişlerdir.  

 1981 yılında kurulan TAREKS AŞ, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinden birisi olup, tohumculuk konusunda özellikle Hibrit mısır, Patates, Nohut, Buğday ve Arpa türlerinde çeşit geliştirme ve tohumluk üretimlerinde   faaliyet göstermektedir.

1987 ‘’Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu” yetkisini alan TAREKS, bu tarihten itibaren AR-GE çalışmaları ve üst kademe tohumluk üretimlerini yapabilecek yetki ve kapasiteye ulaşmıştır. Araştırıcı kuruluş olarak, 2009 yılında Balıkesir /Altınova’da kurulan Araştırma istasyonunda yerli hibrit mısır ıslah çalışmaları başlatan TAREKS, 2018 yılında ANKARA / Akyurt’ta Hububat ve Bakliyat türlerinde de yerli buğday, arpa ve nohut çeşitleri ıslah çalışmalarına başlamıştır. Ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, sertifikalı tohumluk üretim kapasitesini de son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte 45 bin tonlara çıkarmıştır.

TAREKS ’in Altınova’da kurulan Araştırma istasyonunda 2018 yılı itibariyle ıslah edilen ve tescil edilen yerli hibrit çeşit sayısı 7’ye ulaşmış olup, iki aday çeşidi de tescil aşamasındadır. Tüm ürün gruplarında ki tescilli çeşit sayı ise 60 olmuştur.

TAGEM ile İmzalanan protokolün temel amacı ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme projelerinin ortaklaşa olarak yürütülmesini sağlamak ve tohumculuk faaliyetleri alanında iş birliği yapmaktır.

Ülkemiz’ in en büyük AR-GE ve en büyük tarımsal Üretim ve Pazarlama altyapısına sahip bu iki kurumun iş birliği, Yerli ve Milli çeşitlerin geliştirilerek  doğrudan veya sözleşmeli üretimle yaygınlaştırılmasını ve özellikle hibrit mısır ve ayçiçeği tohumlarında dışa bağımlığının azaltılarak ülkemiz ekonomisine ve tohumculuk sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Protokol ile Ülkemizin ve çiftçilerimizin çıkarları doğrultusunda tarım sektöründe etkili iki büyük kurumun, Hibrit Mısır, Ayçiçeği, Hububat, Baklagil , Yem bitkileri  ve Tıbbi Aromatik Bitkiler gibi stratejik öneme sahip bitki türlerinde AR-GE ve üretim ile orta ve uzun vadede ülkemizin tohumluk ihtiyacının yerli ve milli çeşitlerle karşılanması hedeflenmiştir.